VANA TALLINN

В своей практике мы переделали машинное отделение автомобильно-пассажирского парома, заменяя два главных двигателя типа B&V на двигатели типа Zgoda Sulzer 6ZA40S вместе с фундаментами и всей инфраструктурой (радиаторы, насосы, трубы, расходные баки, центрифуги, контрольно-измерительная система и дистанционное управление двигателями). Все модернизационные работы были выполнены в течение 30 рабочих дней.

RAMIZ GADZIJEV

В своей практике мы переделали машинное отделение автомобильно-пассажирского парома, заменяя два главных двигателя типа B&V на двигатели типа Zgoda Sulzer 6ZA40S вместе с фундаментами и всей инфраструктурой (радиаторы, насосы, трубы, расходные баки, центрифуги, контрольно-измерительная система и дистанционное управление двигателями). Все модернизационные работы были выполнены в течение 30 рабочих дней.

ZULFI GADZIJEV

Не менее трудным заданием было произведение ремонта палубного крана с грузоподъемностью в 100 тонн на крановом судне, построенном в Югославии, которое было собственностью азербайджанского судовладельца KMNF в Баку типа K/S100 Zulfi Gadzijev.
Кран был после аварии лифта со шкентелем, который необходимо было воссоздать. Лифт был запроектирован и изготовлен в Польше. Ремонт остальных механизмов был произведен под наблюдением специалистов из Польши. Замена главного гидравлического агрегата была произведена по проекту инжинеров фирмы Bosch-Rexroth под надзором польских специалистов.

SHIRVAN

После оотлично произведенного ремонта этого крана мы получили заказ от этого же заказчика на модернизацию и восстановление похожего плавающего крана с грузоподъемностью в 100 тонн типа K/S 10„0 Shirvan. Проект модернизации произвели инжинеры фирмы Bosch-Rexroth при участии специалистов нашего предприятия. В диапазон работы входила замена всех приводов и насосных агрегатов. А также замена всей электрической системы и электронной контрольно-управляющей системы. Покупку всего обрудования произвела фирма STr. Под надзором наших специалистов был произведен монтаж новых устройств и произведен ремонт остальных механизмов.

RAMIZ GADZIJEV
Innym z kolei osiągnięciem, było wykonanie na terenie bazy remontowej armatora azerskiego KMNF w Baku, remontu kapitalnego siłowni oraz dźwigu pokładowego o nośności 40 ton, statku typu B99 Ramiz Gadzijev. Zakres prac obejmował remont lub wymianę wszystkich urządzeń mechanicznych siłowni, wraz z wymianą wałów korbowych dwóch silników głównych typu 8AL20/24 oraz trzech agregatów typu 6AL20/24. Wymienialiśmy również kocioł główny, większość pomp oraz kompresory rozruchowe. Remontowi podlegała również główna tablica rozdzielcza oraz cały system kontrolno-pomiarowy, ze zdalnym sterowaniem włącznie. Dźwig pokładowy przeszedł pełną konserwację elektryczną z wymianą hamulców magnetycznych i całego olinowania.
ZULFI GADZIJEV
Nie mniej trudnym zadaniem, było wykonanie remontu dźwigu pokładowego o nośności 100 ton na statku dźwigowym zbudowanym w Jugosławii, będącym we władaniu armatora azerskiego KMNF w Baku typu K/S10 Zulfi Gadzijev.
Dźwig był po awarii windy renerowej, którą trzeba było odtworzyć. Armator nie posiadał dokumentacji. Windę zaprojektowano i wykonano w Polsce. Remont pozostałych mechanizmów wykonano pod nadzorem specjalistów z Polski. Wymianę głównego agregatu hydraulicznego wykonano według projektu inżynierów firmy Bosch-Rexroth pod nadzorem polskich specjalistów.o.
SHIRVAN
W ślad za dobrze wykonanym remontem ww. dźwigu otrzymaliśmy zlecenie od tego samego zleceniodawcy, na modernizacje i odbudowę siostrzanego dźwigu pływającego o nośności 100 ton typu K/C10„Shirvan. Projekt modernizacji wykonali inżynierowie firmy Bosch-Rexroth przy udziale specjalistów naszego przedsiębiorstwa. Zakres prac obejmował wymianę wszystkich napędów oraz agregatów pompowych, a także wymiany całego systemu elektrycznego i elektronicznego systemu kontrolno-sterującego. Zakupy urządzeń dokonała firma STr. Pod nadzorem naszych specjalistów, wykonano montaż nowych urządzeń oraz przeprowadzono remont pozostałych mechanizmów.eo.
Zakładka 2
Zakładka 2
Zakładka 2