Wydziały Produkcyjne - obróbka skrawaniem

Zakład produkcyjny, w którym zadania produkcyjne wyznaczane są w działach technologii i przygotowania produkcji podzielony jest na trzy wydziały:

  1. Wydział Obróbki Wstępnej – Cięcia i Wypalania Blach

  2. Wydział Maszyn CNC i Obróbki Skrawaniem

  3. Wydział Obróbki Końcowej i Konserwacji Wyrobów

Na wydziale obróbki wstępnej prowadzimy procesy cięcia blach węglowych i nierdzewnych na wypalarkach typu Multipleks. Programy cięcia, rodzaje blach pod kątem ich optymalnego wykorzystania przygotowywane są w działach technologicznych firmy.

Na piłach taśmowych realizujemy procesy cięcia wałków ze stali nierdzewnych, węglowych, rur, płaskowników, itp.

Wydział maszyn CNC i obróbki skrawaniem tworzą uniwersalny zestaw kilkunastu maszyn sterowanych numerycznie wsparty konwencjonalnymi maszynami takimi jak tokarki i wiertarki. Wydział realizuje zadania obróbki skrawaniem w układzie produkcji jednostkowej i seryjnej. Gwarantujemy powtarzalność i najwyższą jakość oferowanych produktów. Park maszynowy tego wydziału jest systematycznie powiększany i modernizowany, co pozwala na zwiększanie możliwości przetwórczych i oferowanie coraz bardziej wysublimowanych i skomplikowanych produktów.

Na wydziale obróbki końcowej i konserwacji wyrobów realizowane są procesy ślusarskie, znakowania  wyrobów, oraz szeroka gama procesów obejmujących obszar zabezpieczania antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych wytwarzanych u nas wyrobów.

Wyroby objęte szczególnym nadzorem poddawane są procesowi fosforanowania i lakierowania powierzchni.