Park maszynowy - obróbka skrawaniem na maszynach CNC

W celu uzyskana wysokiej jakości produktu finalnego w wymaganych przez kontrahentów terminach, nasz Zakład Produkcyjny wykonuje szeroką gamę procesów obróbczych na centrach tokarskich CNC firm DMG,  Spinner , Mazak, centrach frezarskich firmy DMG (w układzie sterowania 4-osiowego) i firmy  Spinner  oraz , maszynach konwencjonalnych.

Na centrach tokarskich CNC mamy możliwość obrabiania detali o średnicach do 800 mm, długościach 800 mm i wadze do 300 kg, a na centrach frezarskim detali o wymiarach odpowiednio 2200 x 560 x 500 mm i 1300x710x500. Naszą przewagę budujemy w oparciu o elastyczne metody programowania maszyn realizowane w biurze przygotowania produkcji oraz bezpośrednio przy maszynach.

Maszyny konwencjonalne dają możliwość wykonywania pojedynczych elementów o średnicy do 900 mm.

Piły taśmowe dają możliwość cięcia wałków do rozmiaru średnicy 440 mm.

Wypalarki  gazowe CNC do cięcia krzywoliniowego z wielkością efektywną obróbki na stole materiałów o wymiarach 3×8 m, dają możliwość cięcia blach czarnych do grubości 90 mm. Materiały nierdzewne cięte są urządzeniem plazmowym Hypertherm 260 do grubości max 40 mm (rozmiar stołu 2×6 m).

Zautomatyzowana produkcja umożliwia realizację średnich i dużych serii w krótkim czasie, a doświadczenie i potencjał ludzki oraz system organizacji pracy pozwalają na szybkie przezbrajanie maszyn i odpowiednią reakcję na potrzeby klienta.

Programowanie maszyn do obróbki skrawaniem oraz  wypalarek przygotowywane jest w Biurze Technologicznym i wysyłane bezpośrednio do ich systemów sterowania. Półfabrykaty do obróbki skrawaniem przygotowujemy wg technologii wypalania blach lub cięcia wałków i tulei na piłach taśmowych sterowanych numerycznie.

Nasz park maszynowy pozwala obrabiać detale w klasie dokładności IT6, a w obróbce frezerskiej w klasie IT10.