Izba pomiarowa

Zakład produkcyjny posiada w swoich zasobach niezależnie działającą Izbę Pomiarową wyposażoną w nowoczesny sprzęt służący kontroli i bezpośredniemu nadzorowaniu procesu produkcjnego oraz świadczeniu usług pomiarowych podmiotom zewnętrznym.

Wykonane detale mogą być sprawdzane m.in za pomocą pomiarowej maszyny współrzędnościowej Aberlink Axiom too, o przestrzeni pomiarowej 600 x 900 x 500 mm, o dokładności VDI (U3): 0.0035 + 0.004L/1000 mm, oraz mikroskopu pomiarowego wideo z przetwarzaniem obrazu -Garant z komputerem pomiarowym.

Pomiary międzyoperacyjne i końcowe realizowane są za pomocą uniwersalnych przyrządów typu suwmiarki,  mikrometry, średnicówki a także za pomocą  odpowiednich sprawdzianów i wzorców.

Gładkość powierzchni sprawdzamy za pomocą chropowatościomierza firmy Mitutoyo.

Odpowiednie wyposażenie, doświadczenie oraz uprawnienia pozwalają nam na świadczenie usług pomiarowych dla klientów zewnętrznych, dla których oferujemy również  usługi kalibracyjne uniwersalnych przyrządów pomiarowych.

System technologiczny daje nam możliwość obsłużenia wszystkich naszych zamówień wg dokumentacji własnej oraz zleceniodawcy.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych klientów oraz potrzebom rynku nasza Izba Pomiarowa stopniowo wdraża statystyczne metody sterowania procesem produkcyjnym SPC, oraz kwalifikacji środków pomiarowych MSA.