Audit ISO 9001:2008

4 stycznia 2016

W dniach 18 – 19 listopada 2015 został przeprowadzony w STr kolejny audit recertyfikacyjny na normę ISO 9001:2008 przez auditora jednostki DNV_GL. Podczas dwudniowego badania zgodności wymagań w/w normy ze stosowanym Systemem Zarządzania Jakością – auditor ocenił stosowaną dokumentację oraz praktykę zastosowania normy.

W wyniku pracy auditora powstał raport z auditu, w którym nie zawarto żadnych niezgodnośći dużych ani małych. Podano kilka wskazówek do doskonalenia systemu.

Na wniosek auditora – jednostka DNV GL podjęła decyzję dn. 08.12.2015 o przyznaniu STr Sp. zo.o. certyfikatu Systemu zarządzania w zakresie:

Obróbki skrawaniem wyrobów metalowych
Handel okrętowymi częściami zamiennymi

ważnego do 15 września 2018 nr. 190980-2015-AQ-POL-RnA.

Firma posiada nieprzerwanie certyfikat ISO od 2001 roku.