Najwyższa Jakość wykonywanych usług

Sukcesy i rozwój firmy STr opieramy na doświadczeniach pozyskanych w dziedzinie produkcji (obróka skrawaniem) i handlu z równoległym  nieustannym rozwojem organizacji i obsługi klienta w dziedzinie jakości i rozwoju systemu zarządzania. Ważną datą w życiu naszej firmy był dzień 21.12. 2001 roku kiedy to STr uzyskał certyfikację Systemy Zarządzania Jakością z serii  ISO 9000.

Obecnie  kontynuujemy nasz rozwój opierając się o normy systemu zarządzania ISO 9001:2015 w zakresie Obróbki skrawaniem wyrobów metalowych  Stawiając na coraz to wyższe wymogi i rozwój organizacyjny certyfikowaliśmy zasady przenoszenia oznaczeń materiałowych w całym procesie produkcyjnym wg certyfikatu nadanego przez TUV Rheiland. W latach 2019-2020 planujemy wdrożenie systemu Zarządzania Środowiskowego ISO14001.

Wymagania i zasady Jakości zapisane mamy w procedurach i instrukcjach systemu. Nasi klienci wymagają od nas najwyższej jakości wyrobów i obsługi. W sposób ciągły jesteśmy oceniani za jakość naszych wyrobów i usług, gdzie osiągamy poziom bliski 100% w obszarach, dostaw bezbrakowych i terminowości.

Wysoki poziom i rozwój techniczny naszego potencjału produkcyjno-organizacyjnego wspierany jest poprzez współpracę z instytucjami badawczo rozwojowymi min. z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Aktywnie uczestniczymy  w życiu gospodarczym poprzez przynależność do Północnej izby Gospodarczej oraz Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Stosujemy różne narzędzia w ocenie naszych wyrobów wewnątrz procesu produkcji jaki i na wejściu i wyjściu z naszej firmy. Dbamy o standardy obsługi naszych klientów w obsłudze po sprzedażnej.  Poprzez Izbę Pomiarową realizujemy również usługi zewnętrze w dziedzinie kalibracji narzędzi pomiarowych.

Wyznajemy tezę i realizujemy filozofię: Partnerstwo poprzez jakość współpracy i realizacji naszych usług, projektów i produkcji.