SO_05925

Magazyn i logistyka

Pozyskiwane przez nas materiały i usługi pochodzą od certyfikowanych i audytowanych przez STr kooperantów, z potwierdzonymi świadectwami jakości zgodnie z obo­wiązującymi normami. Wyroby gotowe składowane są w pomieszczeniach odpowiednio do tego przygotowanych, w układzie szybkiej identyfikacji produktu opartego na nowoczesnym systemie gospodarki magazynowej.

Wszystkie informacje dotyczące zamówień, wymagań klientów, składowania i położenia surowców,  półwyrobów i detali gotowych  oraz rozliczeń z kontrahentami zawarte są w zintegrowanym systemie ERP – SAP Business One.

System SAP Business One SAP-Business-Oneintegruje wiedzę firmy począwszy od zapytań ofertowych w dziale marketingu, poprzez dział handlowy i obsługę klienta, zakład produkcyjny, aż do działu gospodarki magazynowej i logistyki.

Na bieżąco w magazynie materiałów hutniczych posiadamy na składzie około 400 ton blach oraz ok. 20 ton wałków i rur w różnych gatunkach dających nam możliwość elastycznego przyjmowania i realizacji krótkoterminowych zamówień naszych klientów.

System transportu wewnętrznego oparty jest na eksploatacji suwnicy 10 tonowej, wózków widłowych i paletowych oraz samochodów przeznaczonych dla transporty technologicznego.

W magazynie wyrobów gotowych  detale składowane są w układzie magazynu wysokiego składowania a lokalizacje poszczególnych elementów odzwierciedlone są w systemie SAP.

Dział spedycji i ekspedycji organizuje  pakowanie oraz transport wg wysokich standardów przyjętych w firmie opartych na systemie ISO 9001-2008, a także wg indywidualnych rozwiązań i zgodnie z wymaganiami naszych klientów.

Dysponujemy możliwością transportu w każde miejsce wskazane przez klienta. Nasze produkty dostarczane są m.in. do klientów w: Niemczech, Francji, Belgii, Danii, Czech, Słowacji, Norwegii, Słowenii, Polsce oraz do innych krajów europejskich.