VANA TALLINN

Our experience includes modernisation of the engine room of a large passanger & car ferry, consisting of replacing two main engines of the B&V type with Zgoda Sulzer 6ZA40S engines, together with foundations and the whole infrastructure (coolers, pumps, pipelines, service tanks, centrifuges, the control and measurement system and remote engine control). All the modernisation works were carried out within 30 work days.

RAMIZ GADZIJEV

Another of our achievements was an overhaul of the engine room and the on-board 40-tonne crane of a B99 type ship, the Ramiz Gadzijev, in the repair base of an Azerbaijani shipping operator, KMNF, in Baku. It included repair or replacement of all the mechanical devices of the engine room, including replacement of the crankshafts of two 8AL20/24 type main engines and three 6AL20/24 generators. We also replaced the main boiler, most pumps and the starting compressors. The switchboard and the whole control and measurement system, including remote control, were also overhauled. The crane underwent full electric maintenance, including replacement of the magnetic brakes and all the rigging.

ZULFI GADZIJEV

Another difficult task was to repair the 100-tonne on-board crane at a crane ship built in Yugoslavia, owned by an Azerbaijani shipping operator KMNF in Baku, the Zulfi Gadzijev, of the K/S 10„0 type.

The crane had undergone a malfunction of the lift, which required replacement. The owner did not have documentation. The lift was designed and made in Poland. Other mechanisms were repaired under the supervision of Polish specialists. The main hydraulic power unit was replaced following the design of engineers from Bosch-Rexroth, under the supervision of Polish specialists.

SHIRVAN

Following the well carried out crane repair, we were contracted by the same client to modernise and rebuild a twin crane ship of 100 tonne load carrying capacity, of the K/S 10„0 type, the Shirvan. The modernisation blueprint was prepared by engineers from Bosch-Rexroth, with our specialists participating. The works included replacement of all the drives and pump aggregates, the entire electrical system and the electronic control and supervision system. The devices were purchased by STr. Under the supervision of our specialists, new devices were installed and the rest of the mechanisms were overhauled.

RAMIZ GADZIJEV
Innym z kolei osiągnięciem, było wykonanie na terenie bazy remontowej armatora azerskiego KMNF w Baku, remontu kapitalnego siłowni oraz dźwigu pokładowego o nośności 40 ton, statku typu B99 Ramiz Gadzijev. Zakres prac obejmował remont lub wymianę wszystkich urządzeń mechanicznych siłowni, wraz z wymianą wałów korbowych dwóch silników głównych typu 8AL20/24 oraz trzech agregatów typu 6AL20/24. Wymienialiśmy również kocioł główny, większość pomp oraz kompresory rozruchowe. Remontowi podlegała również główna tablica rozdzielcza oraz cały system kontrolno-pomiarowy, ze zdalnym sterowaniem włącznie. Dźwig pokładowy przeszedł pełną konserwację elektryczną z wymianą hamulców magnetycznych i całego olinowania.
ZULFI GADZIJEV
Nie mniej trudnym zadaniem, było wykonanie remontu dźwigu pokładowego o nośności 100 ton na statku dźwigowym zbudowanym w Jugosławii, będącym we władaniu armatora azerskiego KMNF w Baku typu K/S10 Zulfi Gadzijev.
Dźwig był po awarii windy renerowej, którą trzeba było odtworzyć. Armator nie posiadał dokumentacji. Windę zaprojektowano i wykonano w Polsce. Remont pozostałych mechanizmów wykonano pod nadzorem specjalistów z Polski. Wymianę głównego agregatu hydraulicznego wykonano według projektu inżynierów firmy Bosch-Rexroth pod nadzorem polskich specjalistów.o.
SHIRVAN
W ślad za dobrze wykonanym remontem ww. dźwigu otrzymaliśmy zlecenie od tego samego zleceniodawcy, na modernizacje i odbudowę siostrzanego dźwigu pływającego o nośności 100 ton typu K/C10„Shirvan. Projekt modernizacji wykonali inżynierowie firmy Bosch-Rexroth przy udziale specjalistów naszego przedsiębiorstwa. Zakres prac obejmował wymianę wszystkich napędów oraz agregatów pompowych, a także wymiany całego systemu elektrycznego i elektronicznego systemu kontrolno-sterującego. Zakupy urządzeń dokonała firma STr. Pod nadzorem naszych specjalistów, wykonano montaż nowych urządzeń oraz przeprowadzono remont pozostałych mechanizmów.eo.
Zakładka 2
Zakładka 2
Zakładka 2