Wyposażenie pokładowe

Wyposażenie kotwiczne i cumowicze
 • Windy kotwiczne, cumownicze i kotwiczno-cumownicze (np.: WC 8, WC 12.5, WC 16 etc.);
 • Kabestany kotwiczne, cumownicze i kotwiczno-cumownicze (np.: KB 3z, KB 5z, KB 5uz etc.);
 • Łańcuchy, liny, kotwice (np.: Hall, four-arm, stocked types, class U2, class U3);
 • Stopery łańcucha, prowadnice lin, pachoły cumownicze (np.: G47);
 • Odbojnice pneumatyczne, piankowe,  nabrzeżowe;

Produkowane przez takie firmy, jak: Zamech, Sezamor, Stocznia Szczecińska, Metalowiec, etc.

Dźwigi, żurawie, wciągarki i wciągniki napędzane elektrycznie, hydraulicznie i pneumatycznie
 • Dźwigi, wciągniki i wciągarki obsługujące proces załadunku (np.: ZP1.5/12, ZP1.5/13, ZP3/10, ZP5/14, TZP5/14, ZP5, ZP2x5, ZP8, ZP2x8, ZP12,5, ZP2x12,5, ZP16, ZP2x16, ZP20, ZP2x20, ZP25, ZP2x225, Zo5, Zo4, Zo32, Ew5BL/P, Ew5-5BL/P, Ew5-8BL/P, Ew5-12BL/P, Ez5CL/P, Ez5/3BL/P, Ez8/5CL/P, Ez10/3BL/P, Ez10/5BL/P, Ez12/8CL/P, Ez32/12CL/P, Ez5/3-5/3BL/P, Ez5-5CL/P, Ez5-8BL/P, Ez5-8CL/P, Ez5/3-10/6BL/P, Ez5-12BL/P, Ez5-12CL/P, WG32Ez01, WG32Ez05, WG32E21z, WG32E621z, WG5Ez10, WG5Ez11, Ez3B, Ew3B, BLS, BLS 63-40h, WG 05-16z, WGS 10-10z, WGP, WZP050z2, WZP125z2, WZP200z3, WE03z5.3, WD5, ZOP, ZOW, ZOWT, ZOWE, ZOH, WS60/300, WS80/400, WS100/600, WRS2.5/3.2, WRS5.0/6.3 etc.);
 • Dźwigi i żurawie do jednostek ratunkowych (np.: E10/7.2, E10/12.5, E16/12, E16/20, E25/18, E25/31, E40/28, E40/50, E63/45, E63/80, E100/72, E100/125, WR10P, WR14P, WR40P, WR40z3, WR40z4, WR40z5, WR40z6, WR40z7, WR63z9, WR63z10, ZLGPJ, ZLGPW, ZLGP3J6s, WLR5 etc.);
 • Suwnice i bramownice;
 • Dźwigi, wciągniki i wciągarki do obsługi siłowni;
 • Części zamienne i komponenty (np. bloki, siłowniki, silniki elektryczne i hydrauliczne, pompy, liny etc.);

Produkowane przez takie firmy, jak: Towimor, Fama, Fud, Zamech, Tryb, MSP, Rexroth etc.

Wyposażenie ratunkowe i komunikacyjne
 • Anteny, radary, wyposażenie radio-nawigacyjne i GPS (np.: AM, RK 3805, RR 3906-4, RR 3907, RS 103, ON 1204, K 2212, AA 1212, ARC 1403, SP 4501, SRN 300, SRN 600, SRN 700, RD 9302, ACO-20/80, SW-400, IT 3021, IT 3022, APZ-6, APK-6 etc.);
 • Oświetlenie awaryjne, sygnalizacyjne i nawigacyjne;
 • Łodzie i szalupy ratunkowe (np.: P1/2-s-ZZ, L/M/P-s-m-4/6, L/M/P-s-m-6, L/M/P-s-r, L-s-w, LR, PB, KTE-10, KTT-16 etc.);
 • Kamizelki, boje i koła ratunkowe (np.: FH-105, Poznan-2/PL, PK-1/PL, KR-70/PL etc.);
 • Gaśnice, prądnice i węże gaśnicze, aparaty tlenowe, kompresory, czujniki i detektory, odzież ochronna;
 • Oznakowanie ewakuacyjne luminescencyjne, przeciwpożarowe (np.: wg rezolucji A654, ISO 17631, dla stref mieszkalnych etc.);

Produkowane przez takie firmy, jak: Viking, Stomil, Stocznia Ustka, Izolacja, Żegluga Mazurska, Ostróda, Unitra-Unimor, Unitra-Radmor, Unitra-Radwar, MORS, Telkom-Telmor, JRC, Furuno, Banten etc.

Drzwi grodziowe, włazy, pokrywy
 • Drzwi grodziowe przeciwpożarowe i wodoszczelne;
 • Luki i włazy wodoszczelne i przeciwpożarowe;
 • Napędy włazów i luków ładunkowych (np.: WD5, PWL10z4.46, PWL 18z9.46, PWL 12z4.35, PWL 22z9.35 etc.);

Produkowane przez takie firmy, jak: Rawent, Hydroster, Remor, Silesia, Bomet, Żagiel etc.